Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sirpa Hagsberg valtuustossa : Ennaltaehkäisevän työn puolesta

Naantalissa oli hektinen loppuvuosi: kunnallisvaalit, uusien luottamushenkilöiden valinnat, talousarvion laadinta, kuntaliitos. Alkuvuodesta maailmalta tullut taloudellinen taantuma muuttui lamaksi ja saavutti myös meidät nopeasti.  Ei siis ollutkaan aikaa henkäistä ja seurata passiivisesti sivusta.

 16.2.09 alkaen kaupunginhallitus käsitteli jokaisessa kokouksessaan talouden tasapainottamista muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi ja asiasta kerrottiin 16.3.09 myös valtuustolle. Verotuloennuste päivittyi ja 2 %:n säästötavoite asetettiin. Hyvä uutinen oli yhteisöveroprosentin nosto 32 %:iin, vaikka sitä maksavien yritysten tuloksen on tosin arvioitu voimakkaasti huononevan. Hallintokuntien virkamiehet saivat valmiiksi esityksensä käyttötalouden säästöistä ja investointien uudelleen arvioinneista ja kävivät ne yhdessä läpi luottamushenkilöiden kanssa.

Nyt ehdotetuilla toimilla saadaan aikaan säästöä, koska rajoitetaan, supistetaan ja leikataan.  Ketään ei tarvitse kuitenkaan irtisanoa eikä lomauttaa. Työyhteisöissä tehtiin hyviä oivalluksia säästökohteista, jotka eivät ole vain yhden vuoden juttu. Talkoovapaitakin pidetään jo.  Investointeja siirretään, jos mahdollista.  Satamassa saatiin hetkessä 800.000 euron säästö, kun asiakirjat laituriurakoista tarkentuivat.  Kela-maksun alennus toi kaikille säästöjä.

Viime laman jälkiä maksetaan vielä. Siksi ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei voi liikaa korostaa. Peruspalvelut tulee pitää laadukkaina ja helposti saatavina. Talousarviossa suunnitellut toimet tulee siis täyttää, jotta saadaan ammattitaitoista ja työhönsä sitoutuvaa henkilökuntaa. Resurssipulaa on tällä hetkellä esim. lastensuojelussa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa henkilökunta työskentelee jaksamisen äärirajoilla.  Kouluissa opetustyötä kuormittavat oppilashuollon monet haasteet. Talkoovapaista voidaan vain haaveilla. 

Ennaltaehkäisystä voidaan puhua myös kiinteistöjen huolto- ja korjausrakentamisessa, jotka tulee hoitaa. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta toi esille esityslistojen jakamisen sähköisesti esim. varajäsenille. Valtuustoryhmämme on valmis siirtymään kokonaan sähköisiin esityslistoihin.

Kaupunginhallitus muutti tai ohjeisti esityksiä seuraavasti: Työllisyysmäärärahojen palautus tarvittaessa, synnytyskuluavustus jatkuu, kymppiluokka perustetaan tarvittaessa, tuntien vähennys perusopetuksessa kohdistettava muuhun, kuin tukiopetukseen, erityislastenhoitajien määrärahaa ei poisteta.  Säästötoimista saattaa löytyä vielä muutakin, johon täytyy vielä palata (esim. perhepäivähoitajien muuttunut tarve). Epäkohdat on tuotava rohkeasti kaupunginhallituksen tietoon.

Nyt tehtävät toimenpiteet koskevat tavalla tai toisella meitä kaikkia. Virkamiehille on annettava työrauha, jotta he pääsevät tekemään myös omaa perustehtäväänsä. Toisaalta meitä odottaa viimeistään syksyllä ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelmien teko. Nyt tehdyt ratkaisut toivottavasti antavat paremman pohjan pidemmän tähtäimen suunnittelulle.

Suuri kiitos kaikille tehdystä työstä. Tehtävä on ollut rankka ja herättänyt ristiriitaisia tunteita strategiatyöskentelyn ohella: miten toteuttaa strategiaa, jos resurssit jatkossakin heikkenevät?