Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Arja Savolainen: Kaikkeen minkä eteen ihminen on tehnyt työtä, hän jättää osan sydäntään.

Kaikkeen minkä eteen ihminen on tehnyt työtä, hän jättää osan sydäntään. Niin kuuluu vanha sanonta.

Hyvät huomionosoitusten saajat! Teillä on vuosikymmenten ura takanapäin. Sydän on joskus ollut ehkä karrella ja usko koetuksella, silti olette jaksaneet. Uskollisuus yhtä työnantajaa kohtaan on arvostettava ominaisuus. Pitkä työura ei tänä päivänä kuitenkaan enää ole itsestään selvyys kun joudutaan tyytymään lyhyisiin työsuhteisiin ja pätkätöihin.

Kuluva vuosi 2009 on meille kaikille erilainen kun aiemman vuodet. Meitä on nyt enemmän kuin ennen; Kaupunkilaisina, työntekijöinä sekä luottamushenkilöinä.  Työntekijämäärän lisäys oli 300 henkilöä, joka ei ole pieni määrä kun sopeudutaan uuteen työyhteisöön. Se on haasteellinen tilanne kaikille, erityisen haasteellinen se on kuitenkin liittyneistä kunnista siirtyneille työntekijöille.

Näin luottamushenkilön näkökannalta katsottuna, kaikki näyttää sujuneen suhteellisen hyvin ja tuntuu siltä, että suuremmilta työyhteisöön kohdistuvilta ongelmilta oltaisiin selvitty.

Tosin tässä taannoin eräs virkamies sanoi kuntaliitoksesta puhuttaessa, ettei enää itketä ihan joka yö. Sanonnassa oli varmasti vitsiä, mutta jäin miettimään vanhaa sanalaskua, ettei niin hulluja puhuta, ettei puolet totta olisi. Arjen työyhteisöissä on koettu ehkä tiukkojakin hetkiä näissä muutoksen tuulissa.

SAARISTO-NAANTALIN HENKILÖSTÖKYSELYN 2009YHTEENVETORAPORTTI

On juuri ilmestynyt ja kertoo omalta osaltaan sopeutumisen tuskista sekä myös sen antamista mahdollisuuksista ja positiivisista kokemuksista. Kysely on toteutettu osana Saaristo – Naantalin muutosvalmennusprojektia huhtikuussa 2008 ja maaliskuussa 2009.

Perussävy kaikissa vastauksissa on erittäin rakentava ja positiivinen. Osaa vastauksista on jo hyödynnetty strategiatyöryhmän työssä ja tullaan  jatkossa hyödyntämään monin eri tavoin.
Kysymykseen onko työntekijöillä ollut riittävästi tietoa kuntaliitoksen sisällöstä, tavoitteista ja sen antamista mahdollisuuksista vastasi 60 % kokeneensa tiedot riittäviksi ja joka viides tiedot puutteellisiksi.

Kun kysyttiin minkälaisia tuntemuksia ja ajatuksia kuntaliitos herättää saatiin vastauksina, että Kaupunki on saanut uutta elinvoimaa ja mahdollisuuksia hyödynnettäväksi. Todettiin myös, että kehittymässä on hyvän imagon omaava Saaristo-Naantali, jossa voi ylpeänä työskennellä.
Kehitys työyhteisössä koettiin hyvänä asiana. Vanhoja toimintatapoja pitää kehittää ja vanhoista ottaa hyvät ja löytää myös uusia tapoja toimintaan.

Toki kaikki ei ollut aivan auvoista. Pelko byrokratian kasvusta ja toimintojen jäykkyyden lisääntymisestä on suuri. Tiedonkulku niin ikään sai moitteita. Kesken monen mielestä oli vielä tutustuminen työtovereihin ja esimiesten roolit ja vastuiden selkeys, joka tässä on vaiheessa vielä luonnollista.

 Paljon nähdään yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia ja tunnetaan aitoa ylpeyttä uudesta laajenneesta Naantalista.

Muuttaessani 1975 Naantaliin oli kaupungilla työntekijöitä  410, nyt luku on 1050.Palkansaajia kaiken kaikkiaan(määräaikaiset ja tilapäiset mukaan lukien) oli ennen
kuntaliitosta joka päivä sisässä noin 1100 ihmistä ja kuntaliitoksen
jälkeen noin 1500.

Ensimmäinen kauteni valtuutettuna alkoi vuonna 2000. Näkökulmani laajeni huomattavasti ja mielenkiintoista kaiken muun ohessa oli tutustuminen kaupungin palvelukulttuuriin. Luottamushenkilön asemassa saa laajempaa käsitystä kokonaisuudesta. Asiat eivät kuitenkaan ole helppoja ratkaistaviksi. On niin monta kilpailevaa hyvää intressiä ja niin monta syytä, miksi kaikkea ei voikaan muuttaa hetkessä. Luottamushenkilöiden panos on kuitenkin arvaamattoman suuri ja arvostan niitä, jotka ovat jaksaneet pitkään antaa panoksensa yhteiseksi hyväksi

Oma työpaikkani on yksityisen yrittäjän palveluksessa, jossa keskeinen idea on pitää asiakas tyytyväisenä. Yksityisen ideaan kuuluu ansaita asiakkaan avulla eli asiakkaan tyytyväisenä pitämisen taustalla on taloudellinen yllyke, joka myös viestittää nopeasti, jos asiat eivät ole kunnossa: julkisten palveluiden puolella on tietenkin sama lähtökohta; asiakas, naantalilainen on tärkein.

 Julkiset palvelut ovat välttämättömiä ja niihin on subjektiivinen oikeus eli palveluja on annettava kaikille eikä palvelusta tule taloudellista hyötyä kiitoksena. Toisaalta ei palvelun antaja joudu pelkäämään työnsä tai toimeentulonsa puolesta. Erilaisuudesta huolimatta olen vakuuttunut, että palvelu on parhaimmillaan silloin, kun henkilökunta voi hyvin ja osaa työnsä. Palveluammatissa pitää innostua tyytyväisestä asiakkaasta ja hankalat tapaukset pitää nähdä haasteina. Kaikki tämä voi mielestäni onnistua kun esimiestyö on korkeatasoista ja oikeudenmukaista. Palveluammateissa usein etuna on se että työ ei ole samanlaista vaikka se on samaa. Päivät ja asiakkaat vaihtelevat..

Yhteiskunnan muutos on ollut rajua, kuten kaikki tiedämme. Meillä kaikilla on kosketusta maalaiselämään ja tiedämme teollisuuden merkityksen erityisen hyvin täällä Naantalissa. Kukaan ei voi olla kuitenkaan tiedostamatta, että palveluilla ratkaistaan hyvinvointimme. Yksityisiä palveluja tarvitaan julkisten palvelujen tueksi. Ilman julkisia palveluja ei olisi hyvinvointiyhteiskuntaa. Niiden merkitys on meille kaikille suuri, ne ovat meidän kaikkien turvana elämän eri vaiheissa.

Viime aikoina on lähes jokaisen suulla puhuttu yhteisöllisyydestä ja välittämisestä. Se ei mielestäni onnistu ilman julkisia palveluita. Olen myös vakuuttunut, että palvelut ovat talouden pohjan luonnissa välttämätön osa. Vakuuttunut olen myös siitä, että julkiset palvelut ovat markkinatalouden olosuhteissa vakauttava tekijä ja siksi niiden luonne kannattaa säilyttää.

Tehtäväni on tässä yhteydessä lausua kiitokset teille tänään täällä huomionositusten kohteena oleville.

 Mielestäni on hienoa, että niin monet ovat jaksaneet pitkään palvella yhteistä kaupunkiamme Naantalia ja sen asukkaita. Kiitosta tulisi jakaa joka päiväsessä elämässä. Mutta varsinaissuomalainen on pidättyväinen ja vaikeneminenkin on kiitollisuutta.
Siksi on ilo julkisesti kiittää ja onnitella tätä monipuolista joukkoa,  joka on tämän muistamisen ansainnut.