Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sirpa Hagsbergin kannanottoja valtuustossa 15.12.2008

LASTEN KOTIHOIDON KUNTALISÄ

 V. 2006 valtuuston hyväksymä Naantali-strategia asiakirjassa todettiin, että laaditaan päivähoidon palveluohjelma valtuustokauden aikana. Konsultti palkattiin kartoittamaan mm. kuntalisän merkitystä koko saaristokaupungin alueella. Tehdyn päivähoitoselvityksen mukaan Naantalin, Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan päivähoidon lähtötilanne on hyvä eikä akuutteja muutostarpeita ole. Palveluratkaisuja tehtäessä on tietysti analysoitava silloinen kokonaistilanne.

Tilastojen valossa ei ole näyttöä kuntalisän vaikutuksista päivähoitopaikkojen käyttöön kunnissa. Tällä hetkellä kaikki päiväkodit ovat täynnä. Lisäksi nykyinen taloudellinen taantuma lisää päivähoitopaikkojen subjektiivista käyttöoikeutta eli vanhempien lomautukset tai jopa työttömyys ei vähennä päivähoidon tarvetta. Suunnitteilla ei ole kuitenkaan yhtään uutta päiväkotia.

Olemme päättämässä kuntalisän maksamisesta valtuustokauden 2009-2012 ajaksi. Sen vaikuttavuuden arviointia tulee suorittaa jatkuvasti niin taloudelliselta kuin toivottavasti perheiden lisääntyvän henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Päivähoitoasioiden käsittelyn yhteydessä on ryhmämme toimesta esitetty esikoululaisten päivähoidon maksuttomuutta, jota pidämme perusteltuna, koska esikoulukin on ilmaista. Päivähoidon osalta näemme edelleen ensiarvoisena, että vanhemmilla on valinnan mahdollisuus. Emme usko, että nyt valittu linja olisi oikea ja kestävä. Onneksi lasten vanhemmille suotu oikeus saada päivähoitopaikka tulee melko nopeasti Naantalin päättäjien eteen ja silloin on ajateltava asiaa nyt esitettyä laaja-alaisemmin ja oikeudenmukaisemmin.

SDP: n valtuustoryhmä ei lähde nyt äänestämään kuntalisää vastaan. Olisimme halunneet lisän maksamiseen tarveharkinnan ja on siksi kaupunginhallituksen ryhmän tekemän ja kustannuksiltaan halvemman esityksen takana ja ehdotan sen mukaisesti, että valtuusto päättäisi muuttaa kaupunginhallituksen esityksen kh:ssa hävinneen ehdotuksen mukaiseksi, joka kuuluu seuraavasti:

Tuen suuruus on sama kuin Rymättylässä eli 128 e alle 2-vuotiaasta ja 44 e alle 3-vuotiaasta. Samalla edellytetään, että sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee 30.3.2009 mennessä uudelleen kuntalisän, jossa on tarveharkintaa ja tuen suuruus on käänteinen päivähoitomaksujen maksuluokkien kanssa. Tuen vaihteluväli on 300 e – 44 e.

 TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2012

Neljän kunnan ja yhden kuntayhtymän talouden yhteensovittaminen on nyt tehty. Järjestelytoimikunnan ja sittemmin uuden kaupunginhallituksen laatima ehdotus on ollut iso urakka, mutta siitä selvittiin tyydyttävästi. Velkaantumiselta emme välty ja tuloveroprosentin nosto todennäköisimmin edessä.
Muutamia esimerkkejä:

KÄYTTÖTALOUDESTA:
SDP:n hallitusryhmä äänesti terveyskeskusmaksujen nostamista vastaan, mutta hävisi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviossa oli jo otettu terveyskeskusmaksujen korotukset. Päivystysmaksun käyttöönotto toivottavasti vähentää turhia käyntejä, mutta on iso maksettava opiskelijalle tai työttömälle. Ainoa hyvä asia korotuksissa on se, että maksukatto täyttyy uusilla vuorokausihinnoilla 3 päivää nopeammin.

Seutulipun hintaan saatiin vyöhykehinnat, tosin hinnat nousivat toisilla ja laskivat toisilla.

Ehdottamamme omaishoidon kuntalisä toteutuu ja on  50 e / kk, mikä kompensoi hieman nousevia terveyskeskusmaksuja. Omaishoitajien työn merkitys on erittäin suuri, mistä ei liene kukaan eri mieltä.

INVESTOINNIT:
Elämme voimakasta taloudellisen taantuman aikaa, mutta Naantali on onnistunut ajoittamaan investoinnit hetkeen, jolloin voimme puhua jopa elvytyksestä. Esimerkkeinä tästä ovat vanhainkodin ja Karvetin koulun mittavat saneeraukset ja laajennukset. Jäähalli saa kaivatun kahvion.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMASTA:

Saamme lisää resursseja terveydenhuoltoon. Uusi kuraattori vapauttaa terveydenhoitajia tekemään omaa työtään: terveyttä edistämään ja sairautta ehkäisemään. Avopuolelle ja terveyskeskuksen vuodeosastolle saadaan lisää sairaanhoidon ammattilaisia. Myös kiertävä lastentarhaopettaja saadaan ensi vuodelle.

 SDP:n valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion ja taloussuunnitelman. Se tähdentää kuitenkin, että näiden ehkä historiallistenkin päätösten vaikuttavuuden arviointia tulee tehdä aktiivisesti koko tulevan valtuustokauden aikana.