Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Kuntien on saatava osuus pääomaverosta.

 Kansalaisten tulisi olla lain edessä yhdenvertaisia. Vaaditaan myös, että kuntalaisten tulee saada kaikkia kunnallisia palveluja. Kunnallisista palveluista peritään maksuja palvelusta riippuen eri tavalla: vedestä ja energiasta peritään vähintään niiden tuotantokustannuksia vastaava osuus. Hyvinvointipalveluissa siis koulu-,  terveys- ja sosiaalipalveluissa pääsääntönä halpamaksu tai maksuttomuus. Tuloista ja varallisuudesta riippumatta valtaosa palveluista on kaikille kuuluvia ns. universaaleja, joiden saanti riippuu palvelujen tarpeesta.
Hyvinvointipalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroista, joko valtion tai kunnan keräämistä.

Kunnallisveroa kerätään tuloista tasasuurella prosentilla. Naantalissa prosentti on 16.5.yleisesti tiedetään, että aivan tasasuuruinen vero ei ole, koska  on perusvähennyksiä, joten kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroja tai heidän todellinen veroprosentti on alhainen. Yllätys kuitenkin lienee monille, että meillä on toinenkin ryhmä, jonka kunnallisveroprosentti on nolla tai lähellä sitä. He ovat pääomatuloja saavat.
Tässä muutama esimerkki:

Nimi               Pääomatulo    Ansiotulo        Tulot yht.        Kunnallisvero  Kunnalisvero %

A.  Witham      11 626 377        137 664              11 764 041        22 714                0.195 %                     
H. Nurminen   
1 507 432           5 177                   1 512 609           906                      0.060 %
H.Vaiste        
2 990 749           ---                        2 990 749           0                           0.000 %
V. Laakso      
2 409 500,         46 034                2 455 534           8 516                   0.336 %
R. Rinne        ---                  2 536 669      2 536 669      418 545         16.499 %

Tämä tilanne ei ole verovelvollisten vika. Mutta se on järjestelmän valuvika, joka johtuu siitä, että meillä on vallitsevan verotuksessa pääomatulojen suosiminen. Suuren veroremontin aikoihin 1990-luvun laman syvimmissä syövereissä tilannetta voi jotenkin perustella. Mutta nyt tähän rikkaiden rälssin suosimiseen ei ole mitään perusteita ei oikeudenmukaisuuden, mutta ei myöskään kuntien rahoituksen kannalta. Kuntien krooniseen rahapulaan on siis olemassa helppo ratkaisu. Pääomatuloista on saatava osa kunnille. eikä mistään pienestä asiasta ole kysymys varsinkaan Saaristo-Naantalissa.  Hyvän kuvan tästä saa tutustumalla oheiseen taulukkoon.

Tilastoa verotuksesta vuodelta 20058 Viimeinen täydellinen vuosi.

Alue

Ansiotulot

Pääomatulot

Verotettava tulo yhteensä

Pääomatulot kaikista tuloista

Koko maa                                     

87 919 335

 

5 744 389       

 

93 663 724     

                

6.1 %

V-Suomi                              

7 528 577

 

509 073   

8 037 650

 

6.3 %

Turun seutu                         

5 105 195

 

324 068   

5 429 263

 

6.0 %

Merimasku                          

27 903

15 113 

43 016

35.1 %

Naantali                               

257 855

22 829   

280 684

 

8.1

Rymättylä                                 

31 009

3 042     

34 051

8.9

Velkua                                   

3 782

542      

4 324

12.5

Saaristo-Naantali

320 549 

41.526  

362 075 

11.5 %

                                             

Jos kunta saisi veroprosentin mukaisen osan pääomatuloista nousisivat verotulot 6.85 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Naantalin yhteisöverot 6.80 olivat tuona vuonna samansuuruiset eli 6.80 miljoonaa euroa.  Jos kunta olisivat saaneet pääomatuloista tuon 6.85 miljoonaa euroa olisi  veroprosentti ollut 14 prosenttia.

Oikeudenmukaisuus ja kohtuus vaatisivat, että pääomatuloista perittävästä verosta osa kuuluisi kunnalle. Jo kolmannes olisi tuottanut 1.2  veroprosenttiyksikön verran tuloja.

Kuten taulukosta näkyy Naantalin olosuhteissa olisi erityisen tärkeää saada pääomatuloista osuus, koska niiden suhteellinen osuus on tällä melkein kaksi kertaa suurempi kuin muualla maassa ja seudulla.
Tuntuu käsittämättömältä Naantalin kamreeri ohittaa asian olonkohauksella. Hän ei todellakaan ole meidän asiamme ajaja.