Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Järkevää Energiaa

  

Sosialidemokraattiset kaupunginhallituksen jäsenet muistuttavat, että Naantalin Energian järjestelyt ovat tulleet esille yhtiön vuosien 2006 ja 2007 sähkön myyntiliiketoiminnan tappioiden seurauksena.
Emme ole pitäneet hyväksyttävänä myyntiliiketoimissa riskien ottamista myymällä energiaa markkinoilla merkittävästi yli naantalilaisten sähkön tarpeen. Kaupunki ei ole vahvistanut vapaiden sähkömarkkinoiden olosuhteissa strategisia päämääriä, jotka eivät voi olla samanlaiset, kuin ne olivat myyntimonopolin vallitessa, joten toiminnan tuloksesta vastuu on yhtiön.

Edellä mainituista syistä johtuen on ollut selvää, että toiminnan järjestely vaativat uusia ratkaisuja.
Melko varhaisessa vaiheessa vaihtoehdoiksi muodostuivat yhtiön myyminen tai toiminnan tehostamien. Näiden vaihtoehtojen selvittämisen yhteydessä päätimme arvioida vaihtoehtoja ainakin kolmelta eri kannalta: Naantalilaisten asiakkaiden, Naantalin kaupungin talouden ja henkilökunnan kannalta.

·         Asiakas näkökulman kannalta tärkein tekijä on siirtomaksut, sillä energiakauppa on vapaan hinnoittelun liiketoimintaa eikä näin ollen kunnallisin eikä viranomaispäätöksin ohjattavissa.

·         Kaupungin talouden kannalta on tärkeintä vuotuinen tuotto ja sen kanavoiminen kaupungin käyttöön. Kaupunkiomistajan kannalta on myös yhtiön arvon säilyminen merkittävä tekijä ja siksi riskien hallinta pitää olla luotettavasti hoidettua.

·         Henkilökunnan kannalta keskeinen kysymys on työpaikkojen säilyminen ja hyvä työilmapiiri.

Saatujen selvitysten mukaisesti yhtiön myyminen Turku Energialle laskisi siirtohintoja, kun taas muut ostajat haluaisivat nostaa siirtohintoja tai ne nousisivat esimerkiksi Fortumiin fuusioitaessa. Naantalin Energia on kuitenkin pitänyt mahdollisena pitää siirtohinnat Turku Energian tasolla, joten tässä suhteessa yhtiön toiminnan jatkaminen on samanarvoinen Turku Energia vaihtoehdon kanssa.

Kaupungin talouden kannalta paras vaihtoehto olisi sallia mahdollisimman korkea siirtohinta, jolloin yhtiö voitaisiin myydä korkealla hinnalla tai vastaavasti Naantalin Energialla olisi mahdollisuus maksaa korkeampaa osinkoa.  Naantalin Energian toimiva johto on katsonut järjestelyin olevan mahdollisuuksia päästä myyntitulojen tuoton tasoiseen osingon maksuun.  Riskien hallinnan kannalta myynti on varmempi, mutta puolestaan omana yhtiönä toiminta voi luoda mahdollisuuksia arvon nousuun  eikä suuri arvon lasku tunnu todennäköiseltä.

Yhtiön johto ja henkilökunta on vastustanut myyntiä yksituumaisesti.

Yllä olevan arvion perusteella johtopäätöksemme on, että Naantalin Energian itsenäisen toiminnan jatkaminen on mahdollista edellyttäen, että yhtiön strategiseksi tavoitteeksi kaupunki asettaa vähintään seuraavat kolme kohtaa:

1.       Siirtohintojen laskeminen Turku energian hintojen tasolle

2.       Osingonmaksutavoite on 500 000 euroa vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana

3.       Yhtiö ei harjoita sähköenergiakauppatoimintaa, jonka vuotuinen riski on enemmän kuin siirtoliiketoiminnan vuotuinen tuotto.

Hannu Aalto, Jaana Malmikare, Arja Savolainen ja  Kimmo Aho