Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sirpa Hagsberg:Onnistunut päätös on ketju, jossa jokainen lenkki pitää.

Ulkoiset tekijät vaikuttavat meihin nyt monella tavalla.

Sataman nettotulot ovat n. 1 milj. euroa ollen budjetoitua heikompaa. Valtionosuuksia saimme arvioitua enemmän, mutta käyttöomaisuuden ja maankäyttösopimusten myyntiarvioissa epäonnistuttiin reilusti. Palkkatuloverot ovat jäämässä alle budjetoidun. Huoltosuhdekin on heikentynyt oletettua paljon enemmän, eikä se näytä hyvältä kuntarakenneselvitystenkään yhteydessä.

Me sosialidemokraatit olemme olleet huolissamme tästä kehityksestä yleisesti ja käsitteillä oleva puolivuotisraportti pysähdytti.  Ehdimmekö vaikuttaa tämän vuoden kehitykseen nyt enää syyskuussa? Tätä kaupunginhallitus kokoontuu tänään miettimään valtuuston jälkeen alkavassa kokouksessaan. Miettiminen on välttämätöntä ajatellen vuoden 2013 budjettia. Toimiin on ryhdyttävä mieluimmin heti.

Haluamme säilyttää elinvoimaisen Naantalin, jossa on hyvä elää kaikenikäisenä. Haluamme Naantalin, jossa myös kriisin uhatessa puhalletaan yhteen hiileen. Nyt on pysähdyttävä arvioimaan erottaaksemme asiat, joihin mahdollisuutemme ei ulotu niistä, joihin voimme saada aikaan muutoksia. Näihin jälkimmäisiin tulee keskittyä.

Naantalin imago on hyvä ja turistit kehuvat olosuhteitamme. Millä saisimme täällä vierailevat ihmiset oivaltamaan, että täällä voi myös asua? Tai ehkä ei kyse olekaan oivalluksen puutteesta vaan kyse on mahdollisuuksien vähyydestä. Onko hinnoittelussamme vikaa vai eikö yksinkertaisesti ole riittävän monipuolista tarjontaa?  Kyse ei taida olla pelkästään markkinoinnin puutteesta.

Menoihin pystymme vaikuttamaan tulopuolta selkeästi paremmin. Emme halua ratkaista epätasapaino-ongelmia vain tuloveroprosenttia nostamalla. Viesti asukkaille ja kaupungin henkilökunnalle talouden tilanteesta on nyt vietävä realistisesti, mutta rakentavasti. Työpaikoilla on nyt mietittävä ihan oikeasti, mikä on tarpeen ja mistä voidaan luopua. Asioihin voidaan näin vaikuttaa parhaiten. Kaikin keinoin on vältettävä tilanteita, joissa syntyy periaatteellista vastarintaa muutokselle. Silloin vaikeutemme kasvavat ja ratkaisumallit kovenevat.

Me emme kannata pakkokeinoja, joihin mm. kuntaliitoksen toteuttaneessa Salossa turvaudutaan äärimmäisinä keinoina esim. lakkauttaa koululaisten uimakouluopetus, sulkemalla määräajaksi päiväkoteja ja lomauttamalla opettajia.

Todellisia menosäästöjä ei saada aikaan vähentämällä kukkalaatikoiden määrää tai tinkimällä katujen kunnossapidosta. Vakituisen henkilökunnan työpaikat ovat turvassa, mutta määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista tulee vähentää järkeistämällä töitä. Tämä ei tarkoita sitä, että sosiaali- ja terveystoimessa vakituisen työntekijän puutteen korjaamiseksi otettuja määräaikaisia työntekijöitä ei enää tarvittaisi. Inhimilliselle kärsimykselle, vakaville sairastumisille ja muille kriiseille sekä hoivan tarpeelle me emme voi mitään, ne on hoidettava.

Jokaisen investoinnin tarvetta tulee harkita ja sen taloudellista vaikutusta arvioida lyhyellä, mutta myös pitkällä tähtäyksellä.  Naantalissa on tälläkin hetkellä pientaloalueita, joihin on investoituna kunnallistekniikka, mutta alue ei vedä asukkaita. Uusia rahanreikiä tulee välttää, asui siellä sitten kuka tahansa.

Haluamme ajaa vakaata kunnallispolitiikkaa. Tässä on haastetta niin meille nykyisille, kuin tulevillekin päättäjille. Päätökset tässä salissa ovat neuvottelutuloksia ja kompromisseja, mutta ne tehdään suurimman puolueen tahdissa. Kaikkia kannattaa kuunnella eikä päätöksentekoa saa pitkittää vaalien pelossa.

Kaupunginhallitus merkittävimpänä luottamuselimenä kantaa talouden suunnasta nyt erityistä huolta. Valtuutettujen, valtuustoryhmien ja puolueiden vastuulla talousasioista päättäminen kuitenkin viime kädessä on. Onnistuneet päätökset vaativat kunnollisen valmistelun virkamies- ja lautakuntatasolla.

Onnistunut päätös on ketju, jossa jokainen lenkki pitää.

Sirpa Hagsberg valtuustossa  10.9.2012

 TALOUSARVION 2012 PUOLIVUOTISRAPORTTI