Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Ei pelkästään Siperia vaan myös Ameriikka opettaa

 

Professorit nokittavat kunnolla

 

Nobel palkittu Paul Krugman vaatii, että  Newsweek-lehden on oikaistava   kolumnistinsa historian  professori  Niall Fergusonin väitteitä perustellessaan,  miksi presidentti Obama ei ansaitsisi uudelleenvalintaa.

Princetonin yliopiston  taloustieteen professori Krugman, kirjoitti sunnuntaina New York Timesin blogissaan  "Epäeettinen kommentti", että Ferguson vääristeli terveydenhuollon uudistuksen kustannuksia.  

 

Jeffrey Sachs (the director of the Earth Institute at Columbia University and author of ‘The Price of Civilization’)  

Kirjoittaa FT:n kolumnissa: Julkisen talouden alasajo näyttää olevan seurauksena riippumatta USA:n seuraavasta presidentistä.  Pieniä eroja on ja esimerkiksi Republikaanit vaativat ylimmän veroasteen laskemista 35 prosentista 25. Obaman häviö on tietenkin takaisku köyhemmille ja heidän asemansa heikkenee ja rikkaiden paranee, mutta suuri kysymys julkisen talouden suuruudesta ei muutu kummassakaan vaihtoehdossa. Julkinen kulutus siis jonkinlainen veroaste on USA:ssa tasolla 32 kun EU:ssa keskimäärin on 44 ja Pohjois-Euroopassa 50 prosenttia

Pohjois-Euroopan maat verottava USA:n verrattuna rankasti.  Mutta verorahoilla saadaan vastiketta. Pienemmät alijäämät, alempi työttömyys, alhaisempi velkaantuminen, suurempi säätykierto, parempi koulutus, pidempi elinikäodote, pienemmät CO2 päästöt korkeampi elämän tyytyväisyys ja suurempi makroekonomian vakaus. Molemmat amerikkalaiset puolueet ovat riippuvaisia hyvinvoivien vaaliavustuksista presidenttivaalikampanjassa. Lahjoittajat odottavat verojen pysyvän alhaalla. Seurauksena on, sosiaalinen jakautuminen, hajoava infrastruktuuri, huonot koulutussaavutukset , korkeat päästöt ja krooninen budjettialijäämä. kaikki tämä jatkuu riippumatta kuka valitaan siitäkin huolimatta, että yrityksien ja rikkaiden korkeimmilla veroilla on kansan kannatus.
Vain jokin uusi puolue, jolla olisi tarpeeksi rohkeutta käyttäen vapaata mediaa kalliiden maksullisten sijasta voisi murtaa nykyisen status quon. Sitä ennen on odotettavissa, että julkisten tuotteet ja palvelut vähenevät kiivaasti.

 

 

Lawrence Summers (Charles W. Eliot university professor at Harvard)

Seuraavien kolmen kuukauden aikana tullaan keskustelemaan kasvavan tai supistuvan hallitusvallan paremmuudesta. Mutta seuraavan kolmen vuosikymmenen tullaan kohtaamaan todellisuus, että pääasialliset talouden rakenne muutokset kasvattava julkista sektoria ellei sitten pienennetä liittovaltion pitkään harjoittamia toimintoja oleellisesti. Miten hallitus voi parhaiten valmistautua tuleviin paineisiin ja miten hallitus voi kasvattaa valtion tuloja vahingoittamatta kansantaloutta, on tulevan sukupolven suuri talouskysymys.  

 Martin Wolf FT:n ekonomistikolumnisti:

Paul Rayanin pitkän tähtäimen suunnitelma on eliminoida alle 65 vuotiailta julkinen terveyden huolto.  Sen sijaan tarjotaan mahdollisuutta ostaa voucheria palveluseteliä 68 prosentin arvolla vuoteen 2022 mennessä. Jos tämä onnistuu, voi liittovaltion kustannukset vuonna 2050 terveyden huoltoon pudota 4.75 % nykyisen (2010) 5.5 prosentin sijasta huolimatta vanhemman väestön äänestysosuuden kasvusta. Jos pidät tätä todennäköisenä. Jos uskot näin, myyn sinulle sillan

Seuraavan vuosikymmenen ajan Ryanin suunnitelma ei ole riittävä eikä toteutettavissa. Pitkässä juoksussa se ei ole uskottava. Se voi olla hyvää politiikan tekoa (politics), mutta se on huono politiikkaohjelma( policy).

Se kasvaa sittenkin, nimittäin julkinen talous

Yllä olevat lainaukset kertovat USA:n poliittisen taistelun luonteesta. Asiantuntijat nokittelevat keskenään reippaasti. Esillä on kuitenkin paljon asiallisia ja perusteluja kannanottoja, joissa ruoditaan USA:n taloudellista tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti. Merkittävintä on, että keskustelussa uskalletaan tehdä arvioita poliittisten ohjelmien sisällöstä.

Republikaanien ohjelmia pidetään epärealistisina, fantasioina.
Yhtäältä nähdään, että alijäämäpolitiikasta ei päästä eroon, kun vaalikampanjoiden rahoittajilta ei uskalleta kerätä veroja ja toisaalta nähdään, että julkinen talous kasvaa vääjäämättömästi. Poliittinen mekanismi johtaa siten velkaantumisen lisääntymiseen ja yleisesti pidetään Paul Ryanin ohjelmaa pelkkänä vaalitemppuna.


Tietenkin kaikki olemme kiinnostuneita ”akateemisessa mielessä", miten maailman suurin kansantalous toimii ja kehittyy. Mutta tietenkin tiedämme sillä olevan vaikutusta meihin vähemmän suoraan, mutta enemmän välillisesti.

Vähemmän tärkeää ei kuitenkaan ole se, että  tästä voidaan myös oppia ja tehdä johtopäätöksiä omaa politiikka ajatellen. Velkakierteestä on vaikea irrottautua siksi, että veroja ei haluta nostaa ja toisaalta ei myöskään leikkauksia uskalleta tehdä. Näin on USA:ssa  käynyt ja niin myös Suomessa on käymäss ja näin käy kunnissa Naantalissakin, vaikkakin paljon vaatimattomammissa merkeissä.

 

Kuntauudistus, yksityistäminen ja muut mainostemput ovat Rayanismia, fantasioita vailla realismia. Julkinen talous kasvaa pelkästään ikääntymisen seurauksena ja toisaalta verohelpotuksia on jaettu avokätisesti ja veron kiertomahdollisuuksia ei ole tosissaan tukittu. Puheet noudattavat samaa latua niin Naantalissa, Suomessa kuin Ameriikassa: Puhutaan vuodesta toiseen, että on löydettävä säästö- ja tehostuskohteita. Mutta viime kädessä kuitenkin lisätään menoja. Näin on Naantalissa käynyt ja tulee taas käymään. Näin on Suomessa käynyt ja tulee taas käymään. Olen ollut erityisesti kunnallisveron korottamisen vastustaja sen epäedullisen tulonjakovaikutuksen vuoksi, mutta nyt on sanottava, että siltä kohtalolta ei vältytä muutoin kuin velkaa ottamalla, sillä veropohjan tarpeelliset laajennukset etenevät liian hitaasti, jos ollenkaan. 

 Kommentit

rauski
23.08.2012 klo 19:47
Tosi on lisää velkaa pitää välttää.