Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Lauri Laine valtuustossa: Ripeästi korjauksiin

 

Naantalin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota tappiolliseen tilinpäätökseen, kaavoituksen hitauteen, asukasluvun kasvuun, velkaantuneisuuteen, investointien lykkääntymiseen  ym.
Kaupungin käyttökustannukset kasvoivat  5,2% edellisvuodesta. Se on yli kuntien keskimäärän. Kun vertailukunnat pääsivät ylijäämässä plussan puolelle, Naantali tekee roimasti miinusta.
Lainat ovat kolmanneksen vertailukuntia enemmän.  Vain edellisten vuosien kertyneet ylijäämät ovat vielä enemmän kuin muilla.

Naantali on talouslukujen mukaan keskiverto kaupunki talouslukujen valossa. Enää ei ole suuria yrityksiä, joiden varaan ennen voitiin nojata.  Siksi kaupungin on tarkkaan keskityttävä menojensa hillintään ja tulojensa kasvattamiseen.
On etsittävä ne heikot lenkit, ne joissa kuluu rahaa ja työaikaa turhaan. Johtoportaan on näytettävä esimerkkiä mm. työajan käytössä .  

Strategian mukaan elinkeinopolitiikalla varmistetaan yritystoimintaa ja saadaan lisää työpaikkoja. Valitettavasti näin ei ole tapahtunut. Vähäinen asuntotuotanto ja siten myös vähäinen väestönkasvu eivät ole toteutuneet.

Asian korjaamiseen on yksinkertainen resepti: Maanhankintaa ja kaavoitusta on tehostettava. Poliittisten päättäjien on osattava päättää ja kaavojen laatijoiden toimittava tehokkaammin. Myös kaupunkilaisten on syytä sanoa mielipiteensä ajoissa ja kerralla sekä tyytyä tehtyihin kompromisseihin. 
Kaikkien huomioiminen helpottaa asioiden eteenpäin menoa.  Jokainen voi auttaa  kaupunkiaan sen hyvinvoinnin edistämisessä.  
Kaavoituksen hitaudella on mahdollisuuksia menetetty jo tuleviltakin vuosilta.

Hillitsemällä investointeja on tasapainoitettu talousarvio.  Mutta . Siirtämällä investointeja, niitä kasaantuu tuleville vuosille. Onko kaupungilla paremmat ajat näköpiirissä. Näillä näkymin muutaman vuoden päässä on suma jonka purkamisessa tarvitaan jotain uutta Kalevalan Sampoa.

Suuret sairauspoissaolot rasittavat työn tulosta. On syytä selvittää, mistä se johtuu. Onko kyseessä työtehtävien määrästä ja työnteon mielekkyydestä vai jostakin muusta. Töiden on oltava oikeassa suhteessa ja työntekijöille on annettava aito vaikutusmahdollisuus työhönsä.

Senioritoiminta ansaitsee kiitoksen. Työssäjaksamisen ansiosta eläköitymisikä on noussut.  Olisiko työssäjaksamista ajatellen tarpeen järjestää ohjattua toimintaa myös keski-ikäisille.

Tarkastuskertomuksen yhteenvedossa on kiteytetty ne tehtävät, joihin on tartuttava ripeästi kaupungin kehittymiseksi siksi viihtyisäksi ja hyvinvoivaksi kaupungiksi, joka visioissa on esille tuotu.

Sos dem  ryhmä  hyväksyy tarkastuslautakunnan kertomuksen mukaisesti ehdotukset tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä, mutta edellyttää ripeää toimintaa kertomuksessa todettujen  asioiden parantamista ja kehittämistä.