Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Maakuntaliitto muutoksessa

Maakuntavaltuusto kokoontui valitsemaan uutta hallituksen puheenjohtajaa: Petteri Orpo valittiin ja hänen tilalleen valtuuston varapuheenjohtajaksi nousi Maija Perho.

Liikennejohtaja puhu pelkistettyä asiaa

Hallituskaudella 2012-2015 aloitetaan Varsinais-Suomessa yksi merkittävä liikennehanke; valtatie 8 Turku – Pori perusparannus.  Valtatie 9 Turusta Tampereelle ja E18/Kantatie 40 Turun kehätie (välillä Kausela-Kirismäki I vaihe) ovat myös esillä, mutta näille hankkeille ei ole rahoitusta eikä ajoitusta. Näin valotti asioita Liikenneviraston pääjohtaja Juhana Tervala maakuntavaltuustolle. 
Varsinais-Suomen käynnissä olevat ja päätetyt hankkeet ovat Uudenkaupungin meriväylän syventämishanke ja Turun satamayhteys, Suikkilantie. Valtio osallistuu kaupunkiseudun raideliikenneinvestointien rahoittamiseen seuraavasti: kaupunkirata 50 %, metro ja kaupunkiraitiotie 30%. Kaukoliikenteen palvelutasoa varmistetaan yli liikennemuotojen. Saaristoliikenteen palvelutasosta tehdään tällä hallituskaudella päätös, jotta jatkossa voidaan solmia pitkiä, 5-10 vuoden liikennesopimuksia.
Maakuntavaltuustossa keskusteltiin mm. merenkulun rikkidirektiivistä, 8-tiestä, jäänmurtajista ja liikenneinvestoinneista kasvun vauhdittajina.  Salon ohitustielle Tervala ei voinut luvata rahoitusta. Salo-Lohja-Espoo – radalle Tervalakaan ei näe toteutusta lähivuosina, koska käynnistymässä on jo kolme isoa ratahanketta.
-  En näe toteutusta ainakaan kymmeneen vuoteen, kuuluu Tervalan viesti oikoradasta.
- Turun joukkoliikenne ei ole vienyt rahoja Vt 8:lta, oli Tervalan kanta

VALTUUSTON PJ MAURI KONTU ESITTÄÄ MAAKUNTALIITOILLE LISÄÄ TEHTÄVIÄ JA MAAKUNTAVAALEJA

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (Kesko.) Uudestakaupungista peräänkuulutti avajaispuheessaan maakuntaliittojen vaikutusvallan kasvattamista ja maakunnan luottamuselinten valintaa suorilla vaaleilla. Uuteen organisaatioon pitäisi liittää myös ELY-keskus.
- Tällä tavalla aluehallinnon pääkaupunkikeskisyyttä voidaan purkaa ja paikallisosaamista lisätä, Kontu totesi.
Kontun mukaan kuntarakenneuudistuksessa ei kannata edetä, ennen kuin valtio on selkeästi määritellyt kuntien tehtävät ja vastuut sekä erikoissairaanhoidon mallit.
Yrittäjä Mauri Kontu ilmaisi myös huolensa nuorisotyöttömyydestä.
- Yksi syy siihen on rapautunut kilpailukykymme En ole törmännyt yhteenkään maahan, jossa työn hinta olisi euromääräisesti noussut yhtä paljon viime vuosina kuin Suomessa.

Näytti siis selvältä, että Keskustan uusi linja on selkeä. Työnantajan ääni kuuluu niin puolueenjohdossa kuin paikallistasolla. Köyhän asia taitaa olla kaapissa juhlapuheiden tarpeita varten.


Uusi hallituksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa, että maakunnan liitolla on tärkeä alueensa kehittäjän tehtävä.


- Kuntien koon kasvaessa on syytä myös vahvistaa maakuntien liittoja. Tämä tarkoittaisi valtakunnallisesti liittojen määrän vähentämistä. Varsinais-Suomen liiton asema on vahva ja liitto on valmis ottamaan lisää vastuuta, Orpo sanoo.
Liittojen resurssit on turvattava ja valtion aluehallinnon tehtäviä olisi luonteva siirtää enemmän maakuntien liittojen vastuulle.
- Kuntien omistamalla maakunnan liitolla on alueensa paras tuntemus. Tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että vahvistuville kunnillekin siirrettäisiin joitakin valtion aluehallinnon tehtäviä, Orpo jatkaa. Uusia vaaleja tai verotusportaita hän ei haikaillut
- Aluekehityksen ohella edunvalvonta on keskeinen tehtävämme. Varsinais-Suomen liiton on toimittava aktiivisesti niillä areenoilla, joilla päätetään resurssien jaosta Suomen eri osien kesken. Tämä tarkoittaa Helsinkiä ja kasvavassa määrin myös Brysseliä. Akuutein kysymys on valtatie 8:n parannuksen toteutuminen koko yhteysvälillä Turku – Pori.
Kuntauudistuksessa liiton tulee Orpon mielestä vahvasti olla kuntien takana ei edessä

- Kuntauudistuksessa vetovastuu siirtyy kunnille, joilta toivotaan oma-aloitteista hakeutumista vahvempiin peruskuntiin. Varsinais-Suomen liiton tulee tukea kuntia ja esittää näkemyksensä sopivasta kuntarakenteesta - yhteisymmärryksessä kuntien kanssa. Liitto voisi olla kokoava voima ja linkki ministeriön suuntaan, jotta löydettäisiin alueelle parhaat ratkaisut.

Rauhallinen olemus ja maltillinen asenne ovat nyt Kokoomuksen kuntauudistuslinjan tunnusmerkkejä. Maakuntaliittojen aseman puntaroinnit nousevat esille ja siinä Keskusta edustaa vanhaa maakuntahallintomallia, kun taas Kokoomus näyttäisi olevan vahvojen peruskuntien kannalla kuitenkin siten, että maakunnillakin on tehtävänsä. Tässä suhteessa Sdp:n ja Kokoomuksen on helppo löytää toisensa. Tulevat ratkaisut siirtyvät seuraaville kausille, mutta jo nyt voisi uumoilla, ettei mitään ihan hirmuisia muutoksia ole odotettavissa