Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Lauri Laine: Ryhmäpuheenvuoro 7.5.2012 Kaupunkiseudun rakennemallista

14 kuntaa on hakenut yhteistä näkemystä Turun kaupunkiseudusta rakennusmallista vuodelle 2035. Tavoitteena oli laatia kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaa edistävää rakennemallia.
Tarkoitus on käyttää rakennemallia pohjana maakunta- ja yleiskaavoituksessa ja ohjata siten kuntien maankäyttöä.

Suunnittelun yhtenä periaatteena on ollut saariston palvelurakenteen säilyttävää ja mahdollistavaa pysyvän asumisen ja elinkeinotoiminnan edistäminen.

Tämän rakennemallin mukaan Naantalin ydinkaupunkialueen kasvuksi esitetään 5500 asukasta. Saaristoon alueelle kaavaillaan kasvua noin 400 asukasta. Se on Naantalin oman kehityskuvan kanssa samansuuntainen, joten Naantalia on kuultu rakennemallia laadittaessa.

Miten tähän tavoitteeseen päästään?
Kaupungin on nopeasti, viimeistään ensi vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävä strateginen viisivuotissuunnitelma ja osatavoite miten toimitaan. ja myös selvitys mitä aiotaan tehdä kymmenen vuoden kuluessa.  Muuten tämä rakennemalli on ollut turhaa työtä, eikä haluttua kehitystä tapahdu.
Tämän käsittelyssä olevan rakennemallin mukaan Naantalin kehitystä jarruttaa vain sen oma toiminta. Jarruna ei ole ainakaan rakennemallin tavoitteet.Miten muuten saadaan asunnot vuosittain noin 350 asukkaalle?

Nyt Naantalin on kehityksen kannalta tärkeää kääriä hihat ja ryhtyä ripeästi töihin. Kaupungin keskustan kaavoitukset valmiiksi ja sen myötä rakentaminen on saatava nopeasti liikkeelle.
Luottamushenkilöiden ja virkamiesten on löydettävä yhteinen tahto ja vietävä asiat määrätietoisesti ja nopeasti eteenpäin.

Kun tämän sorttisia yksimielisiä päätöksi seutukunnassa saadaan aikaiseksi, se vie pohjan suurkunnasta, ja päätösvalta säilyy paikallisella tasolla
Paljon parjatut kuntayhtymätkin tekevät päätökset poliittisesti valittujen valtuutettujen toimesta. Joten kyllä siinäkin se lähidemokratia toimii.

Sosialidemokraatit hyväksyvät tämän rakennemallin ja ovat tyytyväisiä saavutettuun yksimielisyyteen kaupunkiseudun rakennemallista