Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sd-ryhmäjohtaja Sirpa Hagsberg: Kuntauudistuksen tavoitteeksi palvelut ja johtoon kunnat

Sateenkaarihallituksen synnytystuskissa pääsi livahtamaan kuntarakenneuudistus, joka ei täytä hyvän valmistelun kriteereitä: suunnitelmallisuutta ja avoimuutta.

Hallitus haluaa liittää kuntarakenneuudistukseen rakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistuksen, valtionosuusjärjestelmien uusimisen sekä kuntien tehtävien arvioinnin. Näin luottamushenkilön näkökulmasta kovasti mietityttää: pystymmekö tällä aikataululla tekemään kestäviä ja kauaskantoisia päätöksiä kaiken perustana olevalle rakenteelle?  Ja mikä tärkeintä: onnistuuko se tässä järjestyksessä vai olisiko kuntarakenteen ja karttojen vuoro vasta lain ja rahoituksen jälkeen?

Valtionvarainministeriön asettama työryhmä teki selvitystyönsä kuntajaosta nopealla aikataululla, ja vaikka loppuraportissa runsaasti sivuja onkin, jokainen varmaan muistaa vanhan sananlaskun siitä, mitä hosumalla tulee. Työryhmä käytti asioita tarkastellessaan mm. yhden vuoden tilipäätöstietoja, mistä se teki johtopäätöksensä velkaantumisesta kiinnittämättä huomiota esimerkiksi kunnassa tapahtuviin elinkeinoelämän ja työpaikkojen turvaamiseen tähtääviin investointeihin.

Suuri huolenaihe rakennetyöryhmän selvityksessä on kuntien huoltosuhteen heikkeneminen, minkä ennustetaan olevan isoin ongelma erityisesti Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Varsinais-Suomi on rakennetyöryhmän selvityksessä jaettu viiteen alueeseen. 20.3.12 Turussa järjestetyssä Valtionvarainministeriön kuulemistilaisuudessa varsinais-suomalaiset kunnat olivat hyvin luottavaisia mahdollisuuteensa turvata kuntalaisilleen riittävät palvelut, vaikka työssä käyvän väestön ennustetaankin vähenevän. Kunnat olivat ylpeitä omasta, vahvasta identiteetistään ja luottavaisia vetovoimansa säilymisestä. Lähidemokratian häviämisestä ja päätöksenteon keskittymisestä isoihin keskuksiin mahdollisessa kuntauudistuksessa oltiin sen sijaan todella huolissaan. Turhautuneita oltiin monissa puheenvuoroissa siitä, että tuleva sosiaali- ja terveysalan uudistusohjelma julkistetaan vasta toukokuussa. Kyseessä on kuitenkin yksi tärkeimmistä sektoreista kuntataloudessa.

Työssäkäyntialue ei riitä kaatamaan kuntien välisiä rajoja ja on muistettava, että esim. Turkuun suuntautuva työmatkaliikenne on lähes yhtä vilkasta, kuin turkulaisilla ympäristökuntiin suuntautuva. Matkat eivät muutu, vaikka rajat poistuisivatkin.

Ministerit Virkkunen ja Wallin vakuuttivat osaavansa ennustaa tulevaa ja että ”nyt on ajettava pitkillä valoilla”. He eivät ottaneet kantaa monessa puheenvuorossa esiin tulleeseen yli kuntarajojen tapahtuvaan yhteistyöhön, mitä kunnat omasta aloitteestaan nyt tekevät.  Selvitystyön näkökulmasta kyse on kuitenkin vain ns. hallintohimmeleistä. Ministereiden suhtautuminen asiaan siis on, että kuntarakenteen eheytyessä ja vahvistuessa tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenee, mikä selkeyttää ja yksinkertaistaa hallintoa sekä vahvistaa paikallista demokratiaa. Turku selkeänä keskuskuntana on suopea mahdolliselle jopa 350.000 asukkaan kunnalle.  Selitystä sille, miten suuruuden ekonomia pystyisi paremmin vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, ei saatu.

Naantalin kaupunki lähti aikoinaan selvittämään Rymättylän kunnan aloitteesta kuntaliitosta Paras-hankkeen puitteissa. Asia eteni hyvässä hengessä ja niinpä Rymättylä, Merimasku sekä Velkua liittyivät Naantalin kaupunkiin, myöhemmin vielä Livonsaari ja Lempisaari. 1000 saaren Naantalissa sopeuttaminen on vielä kesken, sillä mm. palvelujen tasavertainen saatavuus on melkoinen haaste. Kuulemistilaisuudessa Naantalin kaupungin puheenvuorossa tuotiin voimakkaasti esille saaristolaisuutta, mille VM:n selvitystyöryhmä ei ollut antanut minkäänlaista painoarvoa, toisin kuin ruotsinkieliselle saaristolle.

SDP:n valtuustoryhmä on valmis hyväksymään nyt ehdotetun Naantalin kaupungin lausunnon, joka koskee kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvitystä sekä kuntauudistukseen liittyviä muita uudistuksia. Vastauksiin on paneuduttu huolella ja niihin on annettu mahdollisuus vaikuttaa. Kuntalaisia on kuultu ja viesti on ollut selkeä EI ehdotetulle selvitysalueelle. Kannatamme nykyisiä kuntarajoja sekä kuntien välistä yhteistyötä. Ryhmämme mielestä kuntien tehtäviä ei tulisi lisätä enää. Radikaalin kuntarakenneuudistuksen sijaan tulisi keskittyä selvittämään ja suunnittelemaan, miten kunnat saisivat enemmän tuloja palvelujaan turvaamaan ja velanottoa vähentämään. Kannatamme lämpimästi esim. pääomaverojen tulouttamista tuloverojen tapaan myös kunnille. Ei liene liioiteltua toivoa, että saisimme kuntiin työrauhaa hoitamaan ihan tavallisia, kuntalaisten hyvinvointiin tähtääviä asioita. Tulevaan pitää varautua, mutta harkiten ja kuntien yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Kuntien ja niiden asukkaiden edustajien äänen on oltava pääroolissa, eikä vain taustakuorossa.