Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Martin Wolf :Valmistaudutaan uusiin shokkeihin


Öljyn hinnan noususta syytetään  Barack Obamaa ja vaaditaan, että poraamista olisi USA:ssa lisättävä. Tämä voi olla ”hyvää politiikkaa” mutta se on absurdia. Öljy on toisin kuin kaasu maailman markkinatuote. USA tuottaa vain 9 prosenttia maailman öljystä ja kuluttaa 20. USA: lla ei ole merkittäviä reservejä. Obama sanoikin: ”Poraamme lisää tuotamme enemmän. Mutta fakta on, että kotimaisen tuotannon lisääminen ei tuo öljyn hintaa alas yhdessä yössä”. Oikein paitsi viimeinen sana on väärin. Lisätuotannolla ei ole juurikaan merkitystä öljyn hintaan, sanoo taas Wolf ja hän jatkaa

Enemmän vaikusta on republikaanien tukemilla Iranin sanktioille, joiden merkitys öljyn hintaa ja maailman talouteen on  paljon suurempi

 

 Pidemmällä tähtäimelle kulutuksen aleneminen voisi  vaikuttaa öljyn hintaan. USA:n kulutustottumukset ovat tuhlailevat verrattuna muihin korkeiden tulojen maihin. Paras tapa muuttaa suunta olisi verotus, mutta sehän olisi epäamerikkalaista.

 

Taktiikkapolitiikan sijasta meidän olisi aihetta huolestua öljyn hinnan vaikutuksesta  talouteemme:
 15 prosentin hinnan  nousu on kehittyneille mailla 500 miljardin dollarin lisälasku.
Goldman Sachs arvioi, että 15prosentin hinnan nousu  vähentää 0.3 prosenttia BKT:n kasvusta ja kotitalouksien ostovoimasta 0.5 prosenttia. Tietenkin vielä  maagisen 4 $:n gallonan hinta heikentää kuluttajien haurasta luottamusta.

 

Nykyinen hintataso on kysynnän korkeuden ja Iranin tapausten aiheuttamaa , mutta myös korkealla kysynnällä on vaikutusta. Helposti hyödynnettäviä öljyvaroja ei ole käytettävissä ja jos maailman talous kasvaa  4 prosenttia,  lisäsi se öljyn kysyntää 1 prosentin verran ja tämä taas on omiaan pitämään hintaa korkealla.
Parempiakin merkkejä   voi nähdä muilla hyödykemarkkinoilla . Kaasun hinta on pudonnut ja maataloustuotteet eivät aiheuta murheita. Rahapolitiikkakin voi pysyä rauhallisena sillä pelkoa hintojen aiheuttamaa   palkkainflaatiovaikutusta ei näyttäisi olevan.  

 

Paineen alaisilla öljymarkkinoilla uudet hintapiikit ovat mahdollisia. Iranin konfliktin lisäksi muukin tuotanto tapahtuu  epävakailla alueilla ja sen lisäksi kehittyvien talouksien  kasvu voi aiheuttaa kiihtyvää kysyntää. esimerkiksi   Kiinan matalasti verotetut autot lisääntyvät vauhdilla  50 miljoonalla  vuoteen 2035 mennessä.

 

Maailma joutuu sietämään korkeaa öljyn hintaa ja jatkuviin shokkeihin on varauduttava. Tuotanto on vakaata, mutta  kysyntä huojuu ja seurauksena  on rauhattomuus markkinoilla.

 

Niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen paras vastaus USA:ssa olisi alentaa talouden öljyintensiteettiä  (eli tehostaa käyttöä) ja vähentää  kysyntää.  Korkeammat hinnat tukevat  tätä kehitystä.  Ja miksi antaisi kaikki muille eli ulkomaalaisille tuottajille. Järkevämpää olisi korottaa veroja ja pitää rahat kotimaassa.

 

Alla on kuva bensiinin hintarakenteista Eurooppa / USA (mr googlannut)