Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Yhteistyön luovaa liikettä

Nyt 2011 Naantalin ja Raision Nykytaiteen kesä Avajaiset 12.6.2011 Raision kaupungintalo
Mikko Rönnholm

Tänään on helluntai:

Ensimmäisestä kristillisestä helluntaista kerrotaan Raamatussa Apostolien tekojen toisessa luvussa:

Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.[9]


Helluntain merkitystä kuvattiin tänään Naantalin musiikkijuhlien perinteisessä messussa Piia Klemin saarnassa  Luovuuden riemuvoittona. Kommunikaation  ja taiteen voisi hyvin liittää tähän pyhäpäivään, tulkitsi saarnanainen tekstiä.
Tämän taidetapahtuman lähtöpäiväksi ajankohta sopii hyvin eikä vähän maallisempi helluntain vietto laulun tanssin ja kesäisen menon tapahtuman-aikana ole sekään huono lähtökohta toisenlaiselle yhdistävällä ja yhtyeensaattavalle kuvalliselle taiteelle.  

Puheselitystä

Avajaispuhe tuntuu juhlalliselta puhujan kannalta liian vaativalta. Avaussanat tai mietteitä tai jotain sellaista vähän vaatimattomampi olisi riittänyt. Mutta Mitä puhe on?
Puhe on ajatusten ilmaiseminen puhumalla tai jakso puhuttua kieltä, määrittää vanha Nyky-Suomen Sanakirja. Toinen vähän juhlavampi määritelmä samasta lähteestä on:
Puhe on tavallisesti jossakin tilaisuudessa pidetty suullinen esitys, jonka tarkoitus on vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin, mielipiteisiin.
 Jostain tällaisesta on kysymys ja vastaanottaja valitsee.

Säätytalolla kokoontuivat parin viikon ajan puolueiden edustajat neuvottelemaan. Suomalaiset puolueet puhuivat suomalaisten asioista ja kriitikot sanoivat, että siellä olisi tarvittu tulkkeja. Ei se ole ensimmäinen kerta, kun puhe ja sanominen ja sanat ovat julkisen keskustelun ongelmia. Mauno Koivistolta tivattiin, selvää sanallista vastausta eikä symboleja presidenttivaalien alla. Koivisto vastasi Sanat ovat symboleja. Tämä alku oli selitystä etukäteen siltä varalta, etten onnistu sanoja käyttämään ymmärrettävästi.
Toista lähtökohtaa puheen sisältöön joutuu puhuja etsimään tilaisuuden järjestäjien tarkoituksesta.
Luvataanko ?

Kun  julkisen puolen edustajan puhuu tilaisuudessa, useimmiten mieleen tulee ajatus, että niin järjestäjät kuin kuulijatkin haluavat kuulla, miten esillä olevaan asiaan suhtaudutaan julkisen hallinnon sisällä tai päätöksentekijöiden keskuudessa.
Ja vastaus on, että myönteisesti. Mutta jos rahasta on kysymys, niin harkitusti, tiukkaa kun on. Tai sitten kiertoilmaisulla vastaamme, että perästä kuuluu, sanoo torvensoittaja. Byrokraattisesti sanottuna kyse on kulttuuripolitiikasta ja sen muotoilu on eri instituutioiden demokraattisesti valittujen lautakuntien tehtävänä. Sellaista selittävää kapulointia.

Melkein omia

Kolmas ulottuvuus voisi sisältää omia näkemyksiä ja kokemuksia. Niiden esittämiseen liittyy sanallisen ilmaisun vaikeus eli vain kriitikot lehdissä pystyvät kielikuvilla kuvailemaan mitä vaan. Omat kyvyt eivät siihen riitä.

”Ei kauneus, ei hyvyys sanoja kaipaa, pyhyys ei
mutta totuus on
sanoja ilman mahdoton.” Tuomas Anhava 1955.

Taideilmaisun kuvaaminen sanoin vielä vähemmän määräyksin tai lain kirjaimin ei ole tarpeellista ei tavoiteltavaa.  Taiteen ymmärtäminen on mielestäni ihan puhtaasti yksilöllinen asia ja taiteen tekeminen on yksilön vapautta. Sen verran tähän asetelmaan sano, että taiteilijan vapaus ei voi rajoittaa kansalaisen taiteen harrastajan vapautta omiin mielipiteisiin. Taide ei ole onnistunutta tai epäonnistunutta. Se on taidetta.
Mutta kun sitä ruvetaan mittaamaan muilla suureilla kuten rahalla, on jo siirrytty markkinoilla. Eikä niitäkään voi kieltää taiteen yhteydessä. Sekin on vapautta. Vapauden hyvin erilainen ulottuvuus tosin on nyt kysymyksessä:  Ihmisen mielestä lähtee taiteen hankkijankin vapaus, mutta siihen liittyy yhteiskunnan ja taidetta hankkivan  materiaalinen perusta ja sen luomat mahdollisuudet.

Innovaatio
Nykyisin luovuuden, innovatiivisuuden nimiin vannotaan. Sehän on keskeisessä roolissa Turun Kulttuuripääkaupunkivuodessa. Luovat yritykset nähdään tulevaisuuden mahdollisuuksina ja toivotaan, että kulttuuri voisi avittaa meitä parempaan työllisyyteen ja kaikkeen muuhun välttämättömään hyvään, josta aika ajoin on suurtakin puutetta. Ei tässäkään ole mitään pahaa. Henkilökohtaisesti vaan en erikoisesti tykkää näistä muoti-ilmiöistä, joita on ollut ja tulee olemaan. Milloin etsitään uutta Nokiaa, milloin puhutaan auringonlaskun aloista ja toisella puolella ovat korkean teknologian hienot ja toisella puolella menneen maailman mustat piiput. Se on rajoittuneisuutta.


Kulttuuri tässä

Ilkka Kantola puhui Naantalin Musiikkijuhlien avajaisissa viisaita teemaan liittyen. Rannikkoseudun päätoimittaja Raija Leppänen kuuli hänen ydinsanomansa olleen, että” kulttuuri on itsessään arvokasta, Kulttuurin kulutuksessa ihminen on perillä, kulttuuri on päämäärä. Ihmisen on hyvä kokea hetkiä, joina ei kaipaa mennyttä eikä suunnittele tulevia. Ehjän läsnä olemisen tunne on kokemus, joita toivoo jokaiselle. oli pääkirjoituksen sanoma.

Liike ja yhteistyö

Tämän visuaalisen ilmaisutaiteen pariin meitä järjestäjät yllyttävät liikkumalla kevyesti esimerkiksi pyörällä.
 Periaatteessa ja käytännössä olen samaa mieltä: ”Liike on tärkeintä ” oli yhden yhteiskuntafilosofin pääsanoma. Nyt liikkeeseen voidaan liittää päämääräksi taide tänään ja täällä, paikallisesti.

Naantali ja Raisio ovat yhteiskumppaneina toisiaan täydentäviä, enkä tässä niitä tekijöitä erittele. Kaikki sen tiedämme ja näemme. Me emme tulisi hyvin toimeen ilman tosiamme. Ja siksi on aivan erityisen hieno asia olla taiteen pehmein kahlein keskenämme  toisiimme liitettynä.

Kiitän  järjestäjiä Raision ja Naantalin kulttuuritoimea, Naantalin Kulttuuritalosäätiön tekijöitä Paul Bryckiä ja Kristiina Turtosta  voimia vaatineista ponnistuksista.
Toivotan menestystä Nyt 2011 tapahtumalle.