Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sirpa Hagsberg: Vanhainkoti vanhuksille ja Tekopoint ratkaistava

  Talousarvion 2010 II osavuosiraportti on pitkästä aikaa positiivista luettavaa.

Kaupunginjohtajan katsauksen mukaan kaupungin verotulot kasvavat 3,5 miljoonaa ennakoitua suuremmaksi. Sekä tämä, että valtionosuuksien kasvu kertovat, että olemme päässeet Naantalissakin kasvuun mukaan.

Yleistä talouskehitystä on kuitenkin seurattava tarkoin, sillä sen jatkuvuuteen vaikuttavat monet tekijät.  Vaikka työttömyyden kasvu näyttää elokuun lopun tilanteen mukaan lähes pysähtyneen, telakan tilanteen vaikutukset tuntuvat jo Naantalissakin. Raina säätiön suojissa toimivan Tekopointin konkurssiin hakeutuminen on kouriintuntuva esimerkki tästä. Tässä tilanteessa omistajien on käytettävä kaikki hyväksyttävät keinot vahinkojen vähentämiseksi. Sosiaalista yritystoimintaa ei saa unohtaa.

 

Satama tulee saavuttamaan talousarvion asettamat tavoitteet, matkailussa on menty elokuun loppuun mennessä v. 2009 tasolla. Lastensuojelun asiakasmäärät eivät ole vähentyneet, mutta panostus omiin lastensuojeluresursseihin näyttää  tuottavan tulosta. Haastetta antaa väestönkasvun kääntyminen muuttotappioksi, eikä strategian mukaista 150 henkilön kasvutavoitetta saavuteta. Ensi vuonna liittyvät Livonsaari ja Lempisaari korjaavat tätä hieman.

 

Vahvistunutta vuosikatetta joudutaan käyttämään erikoissairaanhoidon ja vanhustenhuollon lisääntyneisiin kustannuksiin. Vanhainkodin mittava saneeraus ja laajennus on vaikuttanut hoito- ja vanhuspalvelun asiakasjonoihin. Pahimmillaan naantalilaisia, jotka pystyttäisiin hoitamaan vuodeosastolla, joudutaan lähettämään erikoissairaanhoitoon vain, koska vuodeosaston paikoilla on vanhuksia, jotka odottavat jatkosijoitusta. Vastaavasta syystä erikoissairaanhoidon potilaita ei pystytä aina heti ottamaan jatkohoitoon.

 

Yhä useampi vanhus tarvitsee kotiinsa palveluita ja kotihoito hoitaa yhä huonokuntoisempia ihmisiä heidän omissa kodeissaan.

 

Nyt alkavien muiden peruskorjaushankkeiden tarvitsemien väistötilojen suunnittelussa tulee olla huolellinen. Tilat tulee olla asiakkaiden helposti saavutettavat ja olosuhteiltaan kohtuulliset. Hoito- ja vanhuspalveluiden piirissä tulisi päästä vuosien odottelun ja mittavien investointien jälkeen normaaliin arkeen ja tietenkin parasta olisi saada vanhainkodin tilat heti suunniteltuun käyttöön eli kodiksi laitoshoitoa tarvitseville vanhuksille.