Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Aluetilaisuuksista monia ideoita hyvään ohjelmaan

Lauri Laine: SDP Valtuustoryhmän puheenvuoro 3.5.2010
Naantalin kaupungin saaristo-ohjelmasta vuosille 2010-2012.

 

Kuntien yhdistymissopimuksessa päätettiin saariston kehittämisen ohjauksesta erillisellä saaristo-ohjelmalla. Saaristolautakunta on vastannut ohjelman valmistelusta. Saaristossa on järjestetty tilaisuuksia asukkaille. Aluetilaisuuksien esityksistä on saatu ohjelmaan monta ideaa. Ohjelman valmisteluissa on huomioitu saaristokuntien aikaisemmat kunta- ja elinkeino-strategiat ja tulevaisuussuunnitelmat.  
Työ on siis ollut suuri ja myös haastava.  Työn tuloksena on saaristo-ohjelma, joka kattaa lähes kaiken saaristolaisuuden kannalta tarpeellisen.  Suuri kiitos kuuluukin saaristolautakunnalle ja saaristoasiamiehelle tehdystä hyvästä työstä. 
Onkohan muualla Suomessa tehty vastaavaa ohjelmaa? 

Ohjelman tavoitteena  on  turvallinen ja viihtyisä asuin-, työ-, yritystoiminta-, ja vapaa-ajan ympäristö, hyvät tietoliikenne-  ja liikenneyhteydet sekä toimivat lähipalvelut. Saaristoluontoa vaalitaan ja alueita kehitetään kestävän kehityksen mukaisesti.

Yleisissä tavoitteissa on huomioitu joukkoliikenne ja tieyhteydet.  Niiden kehittämisessä on vielä paljon tehtävää.  Saaristoluonnon suojelemiseksi jätevesien ja jätteiden käsittelyä kehitetään, mutta liian vähäisesti on huomioitu maatalouden osuus saaristomeren puhtauteen.  Paikallisen ravinnekuormituksen vähentämiseen on pyrittävä kaikin keinoin. Myös maatalouden on tunnustettava osuutensa meren saastumiseen.

Kiitettävästi ohjelmassa on huomioitu kulttuuri ja matkailu. Näitä hyödyntämällä moni saariston asukas saa lisätyötä. Se lisää hyvinvointia ja siten lisää saariston asutuksen pysyvyyttä.          Velkuan yrittäjien saama vapautus henkilöstökuluista valtionneuvoston päätöksellä vuoteen 2014 helpottanee paikallisia yrittäjiä. Paikallisuuden kaikki muukin huomioiminen matkailussa, kulttuurissa ja myös kouluissa  (esim. ruokatarvikkeet  paikallisilta tuottajilta) lisää tyytyväisyyttä saariston asukkaille ja sitä kautta koko kaupungille.

Ohjelman toteutumisen seurannassa saaristolautakunta on tärkeässä roolissa.                  Ohjelmassa on lueteltu hyvin mittarit joilla toteutumista seurataan. Niistä valtuutettukin pystyy tarkistamaan kaupungin toiminnan saaristonsa hyväksi suunnitelman mukaan.

Tämä saaristo-ohjelma on hyvä ja tarpeellinen asiakirja, joka varmasti kuluu saaristoasiamiehen ja  saaristolautakunnan käsissä, heidän valvoessaan saariston hyvinvointia. Toivottavasti myös kaikki muut virkamiehet ja luottamuselimet huomioivat  ohjelman laatiessaan talousarvioita  ja suunnitellessaan Naantalin tulevaisuutta.