Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Lauri Laine: Naantali - strategia palvelmaan käytäntöä

 

 Strategia on enemmän prosessi, kuin sitova asiakirja päätösten tekoon.  Asiakirja laatiminen on ollut hyödyllistä, kunhan sen  antama painoarvo ymmärretään oikein.

Strategian laatiminen on perehdyttänyt luottamushenkilöitä valtuustokauden alussa kaupungin asioihin, ja se  auttanut  myös työntekijöitä ymmärtämään kaupungin toimintaa ja tehtäviä.

Asiakirja jää helposti paperiksi, jota käytetään hyväksi, kun se tukee omaa ajatusta. Muuten se jää hyllylle pölyttymään.  Sen pitäisi kuitenkin olla jokaisen valmistelijan pöydällä ja sitä pitäisi myös noudattaa.

Strategia  on enemmänkin sateenvarjo, joka pohjustaa sektorisuunnitelmia, kuten henkilöstö-, saaristo-, palvelu-, ym.strategioitten tekoa.

Jotta strategialla on toimintaa ohjaavaa vaikutusta, on päätöksentekijöiden käytävä keskustelu arvojen sisällöstä ja myös tehtävä niistä johtopäätökset.

Kaupungin arvot on määritelty luettelomaisesti, suuremmin miettimättä ja keskustelematta, mitä sanat todellisuudessa tarkoittavat.
Miten niitä sitten voi käyttää ja toteuttaa valmistelussa tai päätösten tekemisessä?
Arvokeskustelua on käytävä ja mietittävä erityisesti, mitä sanojen tarkoittamat arvot tarkoittavat.  Niitä olisi sovellettava myös käytäntöön

 Oikeudenmukaisuus on todellinen arvo. Sitä on toiminta ja päätöksenteko yhdenvertaisin perustein, sanotaan strategiassa. 
Mutta  oikeudenmukaisuus arvona  ei olekaan kaikille samanlainen. Olisko aihetta keskutella juuri näistä arvojen sisällöstä? 


Itse kukin meistä hyväksyy, että toimimme  kestävän kehityksen mukaisesti?  Helppo on sanoa, että  oikea kestävän kehityksen mukaista rakentamista on Naantalin keskustan täydennysrakentaminen varsinkin silloin, kun se on kaukana minun talostani. Mutta sallinko naapuriini tulla tiivistä rakentamista? se onkin sitten eri juttu ja niinpä yleiset kriteerit saavat väistyä.Onke  se on tasa-arvoisuutta  ja oikeudenmukaisuutta?

Kaupungin visiossa on ihan hyvä tavoite.  Mitään erikoista uutta tai suurta muutosta siitä ei löydy.  Siinä painotetaan hyvää elämää kaupunkilaisille. Mutta kenelle?  Siinä olisi saanut olla maininta erityisesti nuorten syrjäytymisen estämisestä.  Sanana se ei kauniilta kuullosta, mutta sisältö on sitäkin tärkeämpi ja tulevaisuuden kannalta kyse on yleisesti  yhteiskunnan ongelmasta. Yksilöille kysymys on elämästä.

Strategian johtopäätökset eivät kaikilta osin ole kovinkaan selkeitä.  Keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi ei ole selkeästi kerrottu.    

 Helppo on paperiin kirjata mittareita ja tavoitteita. Esimerkiksi jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus peruskoulun päättäneistä on hyvä mittari, ja on oikein vaatia  tavoiteena, että  peruskoulun päättävät saavat jatkopaikan.  Itsestään selvästi  näinhän se on.  
Mutta, jos syrjäytymisen estäminen otetaan vakavasti,  olisi aihetta erityisesti pohtia vähän tarkemmin keinoja, miten niitä jatkopaikkoja saadaan, ja miten ennaltaehkäisevää toimintaa pystytään vahvistamaan.                                               

 Vaikka kritikoitavaa asiakirjassa onkin, palvelee se luottamushenkilöitä ja valmistelijoita jatkotyöskentelyssä. Hyvä olisi  toimia strategia-asiakirjan mukaisesti Naantalissa. Erityisesti  jokaisen laadinnassa mukana olleen tehtävänä olisi pitää strategian tavoitteet mielessä. Käytäntöön sovelluttuna strretegia parhaiten täyttää tehtävänsä.