Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sirpa Hagsberg valtuustossa:TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 -2013

 

Tämä talousarvio ja taloussuunnitelma on saatu nyt valtuuston päätettäväksi. Sen laadinta oli ollut kaupunginjohtajan mukaan haasteellista. Vaikka nostimme viime kokouksessamme veroprosenttia 0,75 %:lla, v. 2010 tulos uhkaa jäädä 5,5 miljoonaa alijäämäiseksi. Kokonaisuutta on siis käyty nyt läpi hyvin tiheällä kammalla.

Tehdyt muutokset ovat kaikkien luettavissa esityslistasta. Erityisen tyytyväisiä olemme seuraavista:

1.     työllistämistoimintaan lisättiin 100.000 ja se on kohdistettava erityisesti nuorten työttömyyden hoitoon

2.     virallisia terveysluokituksia on liitettävä jatkossa talousarvion valmisteluun. Kelan tekemässä tutkimuksessa Naantali ei pärjännyt hyvin. Terveysluokitukset  tulevat olemaan osa jatkossa laadittavaa hyvinvointisuunnitelmaa, joten asiaan on tulossa parannusta.

3.     päihdeongelmaisten asumisyksikkö etenee, sillä saimme v. 2010 suunnittelurahan ja vuodelle 2011 rahaa sen toteuttamiseksi. Hanke tulee luonnollisesti ensin kartoittaa: selvitellään asumistarpeet, kustannukset sekä vaihtoehtoiset toteutumismuodot.

4.     kotihoidon v:lle 2011 esitetty sairaanhoitajan toimi saatiin aikaistettua alkamaan 1.8.2010. Tarve tosin olisi ollut heti, sillä työt hoidetaan 31.7 asti sijaisjärjestelyin.

5.     Linnavuoren – Kultarannan ulkoilureitti etenee

Vuonna 2010 ei järjestetä yhteisiä kevätjuhlia, luottamushenkilöillä ei ole opintomatkoja ja kaikkeen edustamiseen suhtaudutaan kriittisesti.  Näiden karsintojen merkitys on enemmän symbolinen kuin taloudellinen: olemme talkoissa mukana.

Ryhmämme kantaa huolta henkilöstön jaksamisesta. Sitä pitää edelleen tukea ja kaupungin omat toimet ovat ensiarvoisen tärkeät. Kuntolomat tukevat niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin jaksamista ja rakentavat uusia yhteyksiä eri työpisteiden välillä.

Myös kaavoituksen hitaus mietityttää. Humaliston kaavoitus siirtyy eteenpäin, mutta mikään muukaan ei etene. Konsultin laatimat suunnitelmat keskustasta ovat lähinnä mallinnoksia.

Suuri haaste on jatkossa talouden tasapainottaminen pitkällä aikavälillä. Säästäminen hahmottuu usein lyhytaikaiseksi toimenpiteeksi: otetaan jostain pois. Nyt kaivataan toimintakulttuurin ja asenteen muutosta ja se lähtee jokaisesta kaupungin työntekijästä, viranhaltijasta tai johtajasta. Maalaisjärjen tai kaupunkilaisjärjen tai paremmin tässä yhteydessä saaristolaisjärjen käyttö on sallittu työpaikallakin.

SDP:n valtuustoryhmä on valmis hyväksymään TA:n 2010 ja TS:n 2010 -2013 ja kiitämme työskentelyyn osallistuneita virkamiehiä ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä.