Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

”Pankkitoiminta saattaa hyvinkin olla ura, josta kukaan ei todella toivu”.

Suomen 1990-luvun alun syvää lamaa oli kansakunnalle katastrofi. Kansantuotteen romahdusmainen lasku ja työttömyyden räjähdysmäinen nousu näkyvät punaisina lukuina tai grafiikassa käänteentekevinä kohtina.  Lähempi tarkastelu kertoo, että ulkomaankaupanluvut vaihtelivat tasapainottomasti, korot tavoittelivat taivaallisia kattoja, omaisuusarvot putosivat vallankumouksellisesti, markan arvon oli hetkittäin vapaassa pudotuksessa. Vararikkoja tapahtui ennätyksellisiä määriä ja valtion velkaantui päätä huimaavalla vauhdilla. Tilanne näyttää jälkeenpäinkin kaoottiselta. 

Hamlettia mukaillen: ”Niin surut tulivat , ei yksitellen kuin vakoojat vaan niin kuin patalijoonat”.
Ja tuota hurjaa aikaa jokaista vuotta ja päivää on eletty tosielämässä. Siellä on käyty epätoivoisia kamppailuja päälle kaatuvien ongelmien kanssa. Aikaa ei silloin jäänyt asioiden pohdiskeluun eikä erittelyyn vielä vähemmän kokemusten ja tuntemusten kirjaamiseen. Oli selviydyttävä seuraavaan päivään. Kun sitten hullunmylly päättyi ja mukana olleet ihmiset ajautuivat uusin asemiin ja saivat ratkaisunsa ylivoimaisen kohtalon kädestä,  oli useimpien ajatuksena kääntää katseet muualla kuin painajaismaiseen menneisyyteen.

Puolentoista vuosikymmenen jälkeen yksi myrskyn silmässä ollut joukko päätti vielä voittaa vastenmielisyytensä ja kerätä aineistoa laman ja pankkikriisin kokemuksista koskien Turun Työväen Säästöpankkia, jota viimeisinä aikoina markkinoitiin lyhenteellä TYP.

TYP:n jäämistöstä on pieni perinnehuone Turun Työväentalolla. Omaisuudesta jäi jäljelle vain pieni muutaman tuhannen euron säätiön peruspääoma. Pankkialalla toimii vielä joitakin typpiläisiä toimihenkilöitä. Valtaosa on joko eläkkeellä tai muissa tehtävissä. Luottamushenkilöiden löyhä kosketus katkesi pankin loppumiseen lukuun ottamatta pankin hallitusta, jotka joutuivat vuosia kestäneeseen oikeusprosessiin.

Näistä lähtökohdista päädyimme ny valmistuneen kirjan  tekemiseen. Mukana olleiden kannalta pidimme tärkeänä saada tähän ulkopuolisen näkemyksen.  Marko Stenroosin yleiseltä kannalta lähtevä ja TYP:iin fokusoituva tutkielma on lähtökohdiltaan tieteellinen.
Hänellä on ollut käytössään asiakirjojen lisäksi Uolevi Suotosen ja Eva Ritosen tekemät laajahko haastattelumateriaali, jotka on taltioitu ja joiden yhteydessä on syntynyttä tekstiä käytetään myös sellaisenaan.
 Antti Vuorenrinne on käynyt läpi lehdistöaineistoa ja koonnut haastatteluista poleemisen mukana olleiden tarinan. Kirjan taitosta on huolehtinut  Aura Vuorenrinne.
Risto Laalo, Seppo Salonen, Uolevi Suotonen, Eeva Ritonen ja Mikko Rönnholm muodostivat   Aimo Suoniemen johtaman työryhmän,  joka oli kirjoittajille avuksi  hahmottamalla mennyttä  kirjoihin merkitsemättömistä osa-alueista.

Tätä työtä on tehty monelta osaltaan harrastuksena eikä tavoitteena ole voinut ollakaan historiallisen totuuden kertominen. Kirjanen yrittää täyttää niitä aukkoja, joita aina jää suurten yhteiskunnallisten tapahtumien yhteydessä. Suuria linjoja koskevia tutkimuksia ja kannanottoja on tähänkin aihealueeseen liittyen tehty ja vielä tullaan tekemään. Niiden lähestymistapa on usein etäinen eivätkä nekään esitykset ole arvovapaita.  Siksi uskomme, että tällä selvittelyllä on kokonaiskuvaa täydentävä ja syventävä merkitystä, vaikka ensisijainen tavoitteemme onkin ollut kirjata muistiin tapahtumia ja niiden taustoja mukana olleiden omaan ja läheisten käyttöön.

Kirja valmistuu keskellä pankkisektorilta alkanutta globaalia finanssikriisiä. Tämän hetken tapauksista tunnistaa hämmästyksekseen monia kokemuksesta tutuja piirteitä valtavista mittakaavaeroista huolimatta. Kokemus ja tuntemusten vertailu vahvistavat  J.K. Galbratithin ajatelman paikkaansa pitävyyden: ”Pankkitoiminta saattaa hyvinkin olla ura, josta kukaan ei todella toivu”.

Tämä on Mikko Rönnholmi johdantokirjoitus TYP:n viime vaiheita käsittelevään kirjaan, joka julkaistiin Turun Työväen Säästöpankkisäätiön toimesta 6.11.2009