Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Sirpa Hagsberg: Rantojen puute ja lasten hätä Naantalin ongelmia

Luonnonmaa yleiskaavassa liian vähän vapaita rantoja ja virkistystä

 

V. 2004 alkanut työ on nyt kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä. Osayleiskaavan laatiminen on ollut pitkä ja prosessi ja raportteja on kertynyt runsaasti.  SDP:n valtuustoryhmä on valmis hyväksymään osayleiskaavan, mutta emme ole täysin tyytyväisiä lopputulokseen.

Asumisen lisääntyminen Luonnonmaalla aiheuttaa haastetta liikennesuunnittelulle ja ruuhkaa risteyksiin. Ehkä vasta käytäntö osoittaa todelliset ongelmat.

TP-alueeksi osoitettu alue jäi pieneksi, lähinnä muodolliseksi. Sen sijainti Kuivalahdessa ei ole edes  välttämättä paras mahdollinen. Ranta-alueiden tonttitiheyden mitoitus muuttui kaupunginhallituksen käsittelyssä äänestyksen jälkeen. Olisimme olleet väljemmän kannalla.

Kaavoitustyön edetessä yleinen etu väistyi yksityistä omistusoikeutta puolustavaksi. Se ei toteuta naantalilaisten toiveita saada lisää virkistäytymismahdollisuuksia.

Meren rantaan rajoittuvan maan hankintaan olisi pitänyt saada selviä kaavamerkintöjä. Muutamina esimerkkeinä mainittakoon Kirstilänlahden ranta, joka olisi pitänyt jättää yleiseen käyttöön, Keitilän kylänrantaa olisi pitänyt laajentaa. Porhonkallion ja Raision kaupungin omistaman Kesärannan välissä olevat yksityistontit olisi pitänyt saada matkailulliseen käyttöön ja tonttien takana oleva maa yleiseksi alueeksi.

Onneksi Porhonkallio jäi edelleen yleiseksi uimarannaksi.

Korostamme edelleen, että kaupungin tulee harjoittaa aktiivisempaa meren rantaan rajoittuvan maan hankintaa Luonnonmaalla ja turvata nykyisten ja tulevien naantalilaisten oikeus nauttia merellisyydestä ja kauniista luonnosta.

 

Lasten hätä on meidän murhe

Olemme pakon edessä hyväksymässä suurta ylitysoikeutta. Surullisinta on, että suuret summat johtuvat ihmisen pahasta olosta ja suuresta hädästä. Osa selittyy selkeällä alibudjetoinnilla, vaikka luvut olivat viime vuoden toteutuneina tiedossa.

 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittämä ja yksimielisesti hyväksytty vaatimus kiinnittää huomiota toteutuneisiin lukuihin ja tehdä arvioidut palvelutarpeen ja kustannustason muutosten edellyttämät tarkistukset vuoden 2010 talousarvioon on otettava tosissaan.

Nyt sammutellaan tulipaloja näillä resursseilla ja rahoilla ennaltaehkäisyn sijaan. Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi lastensuojelulakimuutoksen myötä lähes 80 %. Naantalissa ei valmistauduttu lakimuutokseen. Resurssipula on ilmeinen.

Perhehoitoa sijoitetulle lapselle pitäisi lisätä ja kehittää. Naantalin kaupungin maksama korvaus sijoitetusta lapsesta perheelle on Suomen pienimpiä.  Perhe, joka ottaa kovia kokeneen lapsen hoitoonsa, tekee sen muista syistä kuin rahasta. Korvausta on kuitenkin varaa nostaa: perheeseen sijoitetun lapsen kustannus kaupungille on 1000 e/kk, laitospaikka maksaa 8000 e/kk.

 

SDP:N VALTUUSTORYHMÄN PONSI

Lastensuojelutyön resurssit pitää kartoittaa ja selkeisiin epäkohtiin on puututtava välittömästi jo ennen syksyn talousarviokäsittelyä.