Ilmoitukset
Naantalin Työväenyhdistyksen  kokous pidetään  valtuuston maanantaisia kokouksia edeltävänä sunnuntaina klo 18.00   Naantalin Työväentalolla (Kaivokatu 20)   
 Seuraava kokous 9.9.2012
 
Kaupunginvaltuuston seuraava 2012 kokouspäivä on 10.9.2012 

Yhteinen Naantali -tiedote

KirjoituksiaKatso Saaristo-Naantalin kunnallisvaaliehdokkaat

Ilkka Kantola - Klikkaa ja Osallistu!

Naantalin ty�v�enyhdistys 110 vuotta

Etusivu

 

 

Kuntauudistuksen suunnittelutyö lähti liikkeelle Turun seudulla

tiedote, Kemppainen

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän täytäntöönpanosuunnitelman laadinta Turun seudulla käynnistyi torstai-iltana 26.10. kuntien yhteiskokouksella Turussa. Kokouksessa käsiteltiin suunnitelman laatimista yleensä, aikataulua ja organisoitumista.

Kuntakokoukseen osallistuivat Turun kutsusta Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit sekä Auran, Liedon, Ruskon ja Vahdon kunnat. Nämä ovat ne kunnat, joiden on hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lakiesityksen mukaan laadittava Turun vetovastuulla suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan.

Kuntien edustajat toivat omissa puheenvuoroissaan esille näkemyksiään suunnittelutyön pohjaksi. Useissa puheenvuoroissa korostettiin palvelujen tuottamista tehokkaasti yli kuntarajojen ja seudullisesti. Jonkin verran keskustelua käytiin myös siitä onko esitetty suunnittelualue riittävän kattava. Kokous kuitenkin totesi, että suunnittelutyö on hyvä panna liikkeelle lakiehdotuksessa mainitulla kokoonpanolla, mutta muillakin kunnilla on halutessaan mahdollisuus tulla mukaan myöhemmin. Yhteistyöalueen kuntarakenteen kehittämistä ei tässä vaiheessa käsitellä

Kokous hyväksyi Turun ehdottaman organisoitumisen suunnittelutyötä tekemään. Työtä ohjaa kuntakokous, johon osallistuvat kustakin kunnasta luottamushenkilö- ja virkahenkilöjohto. Lisäksi nimetään luottamushenkilöistä muodostuva ohjausryhmä, johon tulee edustus jokaisesta kunnasta. Suunnittelun käytännön valmistelutyö tehdään teematyöryhmissä, joihin kunnat voivat nimetä virkahenkilöitä harkintansa mukaan.

Aikataulun osalta kuntakokous päätti, että ensimmäinen välivaiheen versio suunnitelmasta on saatava valmiiksi maaliskuuhun mennessä, ja kuntavaltuustojen käsittelyyn ehdotus viedään viimeistään kesäkuussa. Näin turvataan se, että lopullinen suunnitelma valmistuu lakiesityksen vaatimuksen mukaisesti elokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pertti Paasio, gsm +358 50 559 0220
Turun kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen, gsm +358 50 559 0224